Poetul Euxin

Vieţile postume ale poetului

Pe lîngă tradiţionala imagine a poetului iubirii şi al metamorfozelor, cunoscută şi literaturii noastre (îl găsim la sfîrşitul secolului al XVIII-lea în Ţiganiada, invocat ca model al epitalamului lui Mitrofan), secolul al XIX-lea...

citiţi

Radu VANCU:  Ponticele. Despre modernitate ca exil

Anca DAN:  Întrebări şi răspunsuri cu...

Ioana COSTA:  Exilaţii

Tema săptămînii:
Poetul Euxin
 

Marius CHIVU | Poetul Euxin

Iubire & relegare

 
 

Ovidiu a petrecut în exil la Tomis nouă ani, fără să obţină iertarea, pe care nici n-a mai cerut-o după moartea lui Octavian Augustus, cînd prietenii săi de la Roma se împuţinaseră şi nu mai aveau influenţă. 

citiţi

Anca DAN | Poetul Euxin

Întrebări şi răspunsuri cu Ovidiu la Tomis

 
 

Pentru cititorul obișnuit cu literatura de azi, textele antice au și avantaje, și dezavantaje. Vechimea și succesul repetat ale unei opere copiate, editate, traduse de nenumărate ori sînt garanții ale calității și universalității mesajului său. 

citiţi

Ioana COSTA | Poetul Euxin

Exilaţii

 
 

Sătul de Triste, am început o nouă carte pe care am s-o numesc Ponticele, biet omagiu adus locului exilului meu. […] Augustus nu vrea să mă ierte. Astfel că o iau de la capăt, cu aceleaşi argumente. Prietenii cărora le adresez aceste misive se vor agita ca să-mi obţină iertarea, vor fi trimişii mei pe lîngă Cezar. 

citiţi

Ştefan CUCU | Poetul Euxin

Cel nepieritor

 
 

Anul viitor se vor împlini două milenii de la trecerea în eternitate a unuia dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai liricii universale: Publius Ovidius Naso, poetul iubirii şi al exilului. G. Călinescu îl considera drept „întîiul mare romantic european“, iar Tudor Arghezi îl numea „strămoşul nostru de limbă, de sînge şi simţire“.

citiţi

Radu VANCU | Poetul Euxin

Ponticele. Despre modernitate ca exil

 
 

Tot nu știm motivul pentru care, în anul 8 al erei noastre, Octavian Augustus a decis să-l relege pe Ovidiu în îndepărtatul Tomis. Pedeapsă aspră, totuși cu ceva înlesniri – poetul avea dreptul să ia cu el sclavi, iar exilul nu era însoțit și de confiscarea averii, cum se întîmpla de regulă în cele mai multe cazuri. 

citiţi

Liviu FRANGA | Poetul Euxin

Poemul rămînerii în Tomis

 
 

În nici o altă operă elegiacă anterioară relegării, Ovidiu nu a scris cu atîta constanță și continuitate. 

citiţi

Ana-Maria RĂDUCAN | Poetul Euxin

Din exil, cu dragoste

 
 

Cu Ovidiu m-am întîlnit prima dată în copilărie, într-o vacanţă de vară. Era personajul central, dar absent, din Drum bun, cireşari!

citiţi

 

Letiția ILEA

cei din jurul tău

cei din jurul tău

ele au mari pasiuni
fitness-ul shopping-ul bîrfa

citiţi

Mariana CODRUŢ

cum curge ploaia

cum curge ploaia

moartea e un politician

citiţi

Soluţie implementată de Tremend
SATI