Din polul plus

Petre GURAN

„Dacă vrei să fii desăvîrşit...“

 
 

„Pămîntul dreptății“ ca societate formată din adeziuni libere și totale la idealul autolimitării este forma ideală și scopul primelor comunități creștine. Ele presupun în primul rînd un abandon total în mîinile unui lider charismatic, în limbaj sociologic, al unui purtător de grijă.

citiţi

Radu PREDA

Sinodul panortodox (IX)

 
 

Atît pregătirea, cît și derularea ca atare a Sfîntului și Marelui Sinod Panortodox, desfășurat în iunie pe insula Creta, au scos la lumină emoții și convingeri teologice și nonteologice oscilînd între diplomație și frenezie.

citiţi

Anca MANOLESCU

Caută-mă!

 
 

Relaţia cu Dumnezeu ca prietenie e una dintre cele mai răspîndite imagini ale credinţei vii. Ea nu se mulţumeşte cu un raport de tipul puterii, al schimbului interesat, cu religia normativă. În prietenie lucrează libertatea spirituală, creativitatea umană, încredinţată că divinul aşteaptă să fie căutat, întrebat, cunoscut.

citiţi

Teodor BACONSCHI

Creștinism & utopie

 
 

Există două mari reprezentări colective despre relația dintre creștinism și democrație. Cea care le pune într-o relație antagonică și cea care le derivă istoricește. Prima viziune, de stîn­ga, citește creștinismul ca pe o teocrație clericală obscurantistă, paseistă, retrogradă, ostilă demos-ului subjugat și îndobitocit cu „basme“. 

citiţi

Petre GURAN

Pămîntul dreptăţii (PS. 142, 10)

 
 

Cadrele rigide ale socialului pe care le-am evocat în articolele precedente păreau a se contrapune libertății spirituale, iar uneori chiar a o anula. Ce este acest corp social, pe care filozofii l-au numit politeia, statul sau chiar Leviatanul? 

citiţi

Radu PREDA

Sinodul panortodox (VIII)

 
 

Iată că evenimentul Sfîntului și Marelui Sinod Panortodox, desfășurat în Creta, s-a consumat deja, după doar o săptămînă de dezbateri și momente de celebrare a comuniunii între întîistătătorii celor zece Biserici Ortodoxe locale.

citiţi

Anca MANOLESCU

O cultură creştină

 
 

La începutul lui 2015, universitarul Stéphane Ratti, profesor de Istorie a Antichităţii tîrzii, publica în Le Figaro zece argumente pentru ca în şcolile franceze să fie predată istoria creştinismului. 

citiţi

Teodor BACONSCHI

Vrednicia unui savant

 
 

A murit, chiar de Rusaliile ortodoxe, Mihnea Berindei. Viața lui a avut sens nu doar pe plan umanist și academic – unde a strălucit ca istoric al Imperiului Otoman –, ci și la nivelul implicării civice anticomuniste. Savantul turcolog a fost mereu însoțit și omenește amplificat de veghetorul democratic. 

citiţi

Petre GURAN

„Ceea ce este cu neputinţă la oameni...“

 
 

Problema egalității dintre bărbat şi femeie în societăţile arhaice nu se pune ontologic. Ea nu constă în termenii comparaţi şi pe care i-am dori puşi în stare de egalitate, ci în însuşi fenomenul egalităţii. Societăţile arhaice se tem de egalitate, întrucît competiţia se declanşează între egali.

citiţi

Radu PREDA

Sinodul panortodox (VII)

 
 

Ultimul document pregătit în vederea întrunirii Sfîntului și Marelui Sinod Panortodox vizează o temă îndelung și profund controversată: relația Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Înainte de toate, să lămurim de ce chestiunea ecumenică, adică a relațiilor cu creștinii nonortodocși, este atît de sensibilă. 

citiţi

Soluţie implementată de Tremend
SATI