Dragi comentatori dilematici,

Înainte de a deveni publice, comentariile sînt citite şi moderate de către redactorii revistei. Aveţi puţintică răbdare ! Trimiterea unui comentariu presupune acceptarea acestei politici editoriale.

Vă rugăm să respectaţi următoarele reguli:

1. Scrieţi scurt, la obiect şi argumentaţi orice opinie. Comentariile care nu au legătură cu subiectul articolului nu vor fi publicate.

2. Dacă nu îl cunoaşteţi personal pe autorul articolului, ar fi de preferat să nu-l tutuiţi. Sîntem vechi, domnule!

3. Limbajul civilizat, dar savuros, este dezirabil.

4. Intenţia noastră este să creăm o comunitate a oamenilor cu dileme care vor să intre în dialog.  "Opinioniştii de profesie", care au păreri ferme despre orice, dar niciun argument, sînt rugaţi să nu insiste.

Soluţie implementată de Tremend
SATI